Καλό ξεκίνημα

Γειά και χαρά σας.

Αυτή η ψηφιακή γωνιά είναι ένα σημείο έκφρασης και επικοινωνίας από την ματιά ενός ανθρώπου με αρκετές ώρες χρήσης του διαδυκτίου.

Τα ενδιαφέροντα μου σχετίζονται με τις τεχνολογίες τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό επίπεδο.

Με φαρέτρα την γνώση και την εμπειρία θα μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις και ιδέες που θα οξύνουν την κριτική ικανότητα και θα βελτιώνουν τον χαρακτήρα.

Καταναλώστε, υπεύθυνα. :)

22/7/2015